čeština english magyar

100%-os kijelzővédelem

A ScreenShield védőfólia forradalmi megoldást kínál készüléke védelmére. A 100%-os kijelzővédelem és a készülék házát borító, opcionális skin (www.skinzone.hu) kombinációja okostelefonja, fényképezőgépe, notebookja és más, karcolásra érzékeny készüléke egyedi megjelenését és teljes védelmét egyaránt garantálja. A ScreenShield védőfólia és a skin számos egyéb kütyüre is rendelhető: mobiltelefonokra, navigációs készülékekre, tábla PC-kre, e-könyv olvasókra stb.

A ScreenShield védőfólia a következőket nyújtja:

Kosár
Mennyiség: 0
Ár: 0Ft
Vélemények Akció Felhelyezés

Általános Szerződési Feltételek


Bevezetés
A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

Jelen ÁSZF 2011. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

Jelen ÁSZF a Fox Hunter Kft. által üzemeltetett www.screenshield.hu internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. A Fox Hunter Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
 
A Kereskedő cégadatai
A Kereskedő neve:    Fox Hunter Korlátolt Felelősségű Társaság
A Kereskedő rövidített neve:    Fox Hunter Kft.
A Kereskedő székhelye:    2089 Telki, Juharfa utca 7.
A Kereskedő cégjegyzékszáma:    Cg. 13-09-118663
A Kereskedő adószáma:    14239670-2-13
A tevékenység SZJ száma:    52.61.13. Nem szakosodott csomagküldő kiskereskedelem
A továbbiakban „Fox Hunter” vagy „Kereskedő”.

A Kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetősége, Internetes honlapja
A Kereskedő levelezési címe: 2089 Telki, Juharfa utca 7.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefon: 30 355 6563
Email: info@skinzone.hu
Az ügyfélszolgálat munkanapokon munkaidőben (09.00-17.30 között) hívható, munkaidőn túl a hívásokat üzenetrögzítő fogadja.
A Kereskedő internetes honlapjának címe: www.screenshield.hu

A termék leírása és ára
A www.screenshield.hu internetes honlapon megrendelhető ScreenShield megnevezésű termék alatt a különböző mobiltelefonok, tábla PC-k, fényképezőgépek, navigációs és egyéb készülékek kijelzőjét – vagy típustól függően akár a teljes felületét – védő fólia és a felhelyezéséhez szükséges tartozékok (pl. mikroszálas törlőkendő, applikáló folyadék, spatula) értendők.

A termékhez kapcsolódó felhasználási útmutató
Mindenekelőtt kapcsolja ki és tisztítsa meg (zsírtalanítsa) a készüléket és az asztallapot, ahol a felhelyezést el fogja végezni. Mossa meg alaposan a kezét, különösen az ujjhegyeit.
1.    Fújja be az applikáló szprével az ujjbegyeit, hogy ne ragadjanak a védőfóliához. Húzza le a védőfóliát a hordozóanyagáról.
2.    Tartsa a védőfóliát a kezében a ragadós oldalával felfelé. Vigyázzon, hogy ne szennyeződjön be semmivel!
3.    Kb. 20 cm távolságból fújja be alaposan a védőfóliát az applikáló szprével. Csak a fóliát fújja be, a készüléket ne!
4.    Helyezze a védőfóliát a ragadós oldalával a készülék kijelzőjére (vagy terméktől függően a készülék testére). Ha szükséges, finoman igazítsa a helyére.
5.    A mellékelt spatula segítségével szorítsa ki az applikáló folyadékot és a buborékokat a felület közepétől kifelé haladva.
6.    Törölje le a mellékelt mikroszálas kendővel a felesleges folyadékot. Az apró buborékok egy héten belül eltűnnek.
Ne használja a készüléket a felhelyezést követő 24 órán belül, amíg a védőfólia tökéletesen nem rögzül ill. az applikáló oldat teljesen ki nem szárad!
Jelen leírás tájékoztató jelleggel csak az ismertetés célját szolgálja, annak esetleges pontatlanságáért a Kereskedő felelősséget nem vállal.

A termék ára
A termék alapára típustól függően eltér. A honlapon feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az ár nem tartalmazza a szállítás és a csomagolás költségét.
A megrendeléshez a vásárló által használt hírközlési eszközök és szolgáltatás költségeit a vásárló viseli, melynek vonatkozásában a vásárló és hírközlési szolgáltatója közötti előfizetői szerződés rendelkezései irányadóak.

Adatszolgáltatás
A ScreenShield internetes oldalon történő vásárláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség. A megfelelő személyes adatokat a rendelési folyamat során kéri a rendszer. Az adatszolgáltatás önkéntes és a megadott adatok helyességéért és valódiságáért a vásárlót kizárólagos felelősség terheli. Az adatok megadásával illetve a megrendelés elküldésével a vásárló magára nézve is kötelező jelleggel elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A megrendelés módja
A vásárló a megfelelő adatok megadását követően jogosulttá válik arra, hogy a Kereskedő által forgalmazott termék(ek)et on-line úton megrendelje. A megrendelés során az adatszolgáltatás önkéntes, a megrendelésen megadott adatok helyességéért és valódiságáért a vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik. A megrendelés elküldése előtt a vásárló kötelessége a megrendelésben megadott adatok ellenőrzése. Amennyiben a vásárló valamely adatot módosítani kíván, úgy ezt a „Vissza” mezőre kattintással teheti meg. Ilyen esetben visszatér a megrendelő lap korábbi – a módosítást közvetlenül megelőző utolsó – állapotához. Amennyiben a vásárló az adatokat ellenőrizte, és megrendelését véglegesnek tekinti, úgy a megrendelést a „Befejezés” ikonra kattintással küldheti meg a Kereskedő részére. Az elküldött megrendelés visszavonására vagy módosítására nincsen lehetőség, ilyen esetben a vásárlót ajánlati kötöttség terheli a termék megvásárlására.
A vásárló által on-line leadott megrendelést a Kereskedő a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül email útján visszaigazolja a vásárló részére. Az on-line megrendelést követően a rendszer által automatikusan generált rendelésösszesítő email csupán a tájékoztatást szolgálja, és nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. A visszaigazolt megrendeléssel a felek között írásbeli szerződés jön létre a termék megvásárlására. A Kereskedő a visszaigazolt megrendeléseket iktatja, és szerződésként nyilvántartja. A Kereskedő által küldött visszaigazoló elektronikus levelet a vásárló köteles megőrizni. 
A megrendelés és a visszaigazolás akkor tekintendő a Kereskedőhöz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a megrendelés Kereskedő általi visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ilyen esetben a megrendelést újra le kell adni, amennyiben a termék megvásárlása továbbra is szándékában áll a vásárlónak.
A szerződés megkötésének és a szerződésnek a nyelve a magyar.
A megvásárolt termék tulajdonjoga az áru kifizetésével és átvételével száll át a vásárlóra.

Szállítási feltételek
Az on-line megrendelt termékek kiszállítása általában 5 munkanapon belül történik. Amennyiben bármely okból ennél hosszabb időre van szükség, úgy email útján értesítjük a vásárlót a várható szállítási időpontról.
Az áru átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a csomag illetve a termék sértetlenségét és a számlán feltüntetett tételek helyességét.
Nem köteles átvenni a vásárló a szállítótól a www.screenshield.hu internetes üzletben vásárolt árut, amennyiben a megrendelttől eltérő árut kézbesítenek számára, ill. az áru nem felel meg a Kereskedő által visszaigazolt megrendelésben foglaltaknak, továbbá amennyiben az áru sérült csomagolásban érkezik ill. az áru átadása a szükséges értékesítési okmányok nélkül történik. Ilyen esetben a vásárló jogosult a megrendelésnek megfelelő termék leszállítását kérni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy a vásárló jogosult a termék vételárából árleszállítást igényelni, ill. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Fizetési feltételek
A termék kifizetése az alábbi módokon lehetséges:

- banki előreutalással a Kereskedő UniCredit Bank Zrt-nél vezetett, 10918001-00000027-09160005 számú számlájára
- utánvéttel az áru átvételével egyidejűleg
- készpénzben a Kereskedő ügyfélszolgálati irodájában
- dombornyomott bankkártyával a PayPal internetes fizetési rendszerén keresztül "info@skinzone.hu" kedvezményezett részére.

10.000 Ft-ot meghaladó értékű megrendelés esetén kizárólag banki előreutalással vagy a PayPal rendszerén keresztül lehet fizetni.
 
Az elállás joga
A vásárló a szerződéstől 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló elállási jogát az áru átvételének napjától kezdve gyakorolhatja az alábbi feltételek szerint:
Az elállást írásban kell közölni a Fox Hunter Kft. székhelyére megküldött ajánlott tértivevényes levél útján.
Elállás esetén a terméket eredeti bontatlan és sértetlen állapotban kell az elállási nyilatkozattal és a számlával együtt a Kereskedő részére visszaküldeni, azzal, hogy a postai költséget a feladó viseli. Elállás esetén a Kereskedő teljes vételár visszatérítését kizárólag sérülésmentes (tehát fel nem használt), hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaküldése esetén vállalja.
Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárlónak, azonban a termék visszaküldéséről a vásárlónak saját költségére kell gondoskodnia.
Amennyiben a visszaküldött termék a fenti feltételeknek megfelel, úgy a Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, a csomag átvételét követő 30 naptári napon belül visszautalja a vásárló részére.

A reklamációk és szavatossági igények kezelése
Jelen ÁSZF mellékletét képező Reklamációs Szabályzat szerint történik.

Ügyféladatok kezelése
A vásárló megrendeléshez kapcsolódó adatszolgáltatása önkéntes. A vásárló név és lakcímadatát, valamint email címét a Kereskedő a szerződés teljesítése, a szerződés létrejöttének és feltételeinek későbbi bizonyítása, számlázás illetve a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek jogosult kezelni és azokat tárolni. Az így kezelt adatokat a Kereskedő kizárólag saját tevékenységi körében, ajánlattevői tevékenysége körében használja fel arra. hogy saját ajánlatairól, akcióiról tájékoztatást küldjön. Az adatok felhasználása mindaddig folyamatos, amíg a vásárló a Kereskedőnek címzett és megküldött kifejezett írásbeli nyilatkozatával a személyes adatai további felhasználását megtiltja.

Felelősség korlátozása
A Kereskedő nem felelős a módszerért, amellyel a vásárlók a Kereskedő termékeit és szolgáltatásait felhasználják.
A Kereskedő által forgalmazott termékek és szolgáltatások nem engedélyezett vagy helytelen, rendeltetés ellenes használatából eredő, valamint a termékek felhasználása során a Kereskedőnek fel nem róható okból bekövetkezett károkért a Kereskedő nem vállal felelősséget.
A Kereskedő nem vállal továbbá felelősséget a termékekkel és szolgáltatásokkal a vásárlók ill. harmadik személyek által történő esetleges visszaélések esetében sem.
A feleken kívül álló harmadik fél szolgáltató által biztosított hírközlési infrastruktúra, szolgáltatás vonatkozásában a Kereskedő minden felelősséget kizár.

Szerzői és felhasználási jogok
A ScreenShield adatbázisában elektronikusan feldolgozott fényképek, grafikai, szöveges és egyéb anyagok vannak megjelenítve, amelyek különböző képi, grafikai, szöveges és más motívumokat tartalmaznak (a továbbiakban: „Alkotás").
Az összes Alkotás a honlapon kicsinyített ábrázolásban található. A honlapra látogató felhasználó jogosult a saját számítógépén az Alkotást kinagyítani olyan méretűre, amekkorát ehhez a művelethez az alkalmazás az internetes böngésző közvetítésével támogat.
Valamennyi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A felhasználó kizárólag megtekintés formájában jogosult az Alkotás használatára, azaz, a felhasználó nem jogosult az Alkotást megváltoztatni, módosítani, másolni, sokszorosítani, átruházni, nyilvánosan közzétenni, más egyéb módon terjeszteni, értékesíteni, bérbe adni, kölcsönadni, megjeleníteni, megvalósítani, reprodukálni, publikálni, arra licenc jogot alapítani, bárminemű információt arról átvinni. Nem jogosult továbbá eladni az Alkotás eredeti példányát, sem annak reprodukcióit, amelyek a ScreenShield adatbázis részét képezik, nem jogosult továbbá az Alkotás egészének vagy részének felhasználásával további alkotásokat létrehozni. A terméken megjelenített Alkotás bármely, előzetesen írásban nem engedélyezett felhasználása jogosulatlan felhasználásnak és a szerzői jog megsértésének minősül.
A felhasználó a ScreenShield oldalak használata közben nem jogosult semmilyen mértékben és módon beavatkozni az internetes oldalak megjelenésébe, sem azok biztonságos működésébe. A felhasználó nem jogosult továbbá az oldalakat felhasználni hibás fájlok, számítógépes vírusok átvitelére, továbbá nem jogosult behatolni a nevezett oldalak nyilvánosság számára nem hozzáférhető részeibe.

Záró rendelkezések
Az ÁSZF feltételeket a Fox Hunter Kft. – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.
A Kereskedő internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a ScreenShield oldalakat és megrendelést ad le, azt a Kereskedő jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.
A melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
Kapcsolat Feltételek Reklamáció FAQ Élettartam-garancia Viszonteladóknak skinzone.hu developed in foxmedia